Przedsiębiorstwo BUDMEX Sp. z o.o. powstało w styczniu 2012 roku na bazie działających wcześniej indywidualnych podmiotów gospodarczych. Od samego więc początku dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz dużym potencjałem sprzętowym. Celem przedsiębiorstwa jest realizacja dużych i skomplikowanych robót inżynieryjnych w obszarze centralnej Polski. Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy dzięki rzetelnemu podejściu do każdego kontraktu przy wykorzystaniu w jak największym stopniu własnego potencjału.


Spółką kieruje dwuosobowy Zarząd, który posiada w niej 100% udziałów.

Zapraszam do współpracy

Michał Żurawski