2020:

BUDOWA DROGI S7 (odc. Mława - Strzegowo)

- wykopy i zasypki dla 27 obiektów mostowych (łącznie ok. 180tys m3)

- 13 przepustów stalowych VIACON (352x249 i 367x261) o długości łącznej 490mb

- 8 przepustów żelbetowych (3mx2m i 4mx2m) o długości łącznej 312m

OBWODNICA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO (DK15):

- 14 przepustów stalowych VIACON (323x215) o długości łącznej 382m

2019:

OBWODNICA GĄBINA (DW577)

- 21 przepustów stalowych VIACON o łącznej długości 479mb

- kanalizacja deszczowa (studnie, wpusty, sieci PCV200-315)

- przebudowa melioracji na odcinku ok.3km

- warstwy konstrukcyjne mrozoochronne i stabilizowane mechanicznie

- roboty brukarskie (krawężniki, oporniki, kostka) 5300mb

- humusowanie skarp z obsianiem trawą 56700m2

KELLOGG'S KUTNO

- roboty ziemne pod halę produkcyjną

2017/2018r.

BUDOWA DROGI S8 (odc. Poręba - Ostrów Maz)

- wykopy i zasypki dla 17 obiektów mostowych (łącznie ok. 209tys m3)

- 25 przepustów żelbetowych (2mx2m i 4,5mx2m) o długości łącznej 562m

- mury oporowe w technologii BBR o powierzchni łącznej 9340m2

 2016/2017:

PRZEBUDOWA DRÓG DW559 i DW562 w Płocku (roboty brukarskie i wycinka drzew)

BUDOWA DROGI S8 (odc. Mężenin - Jeżewo)

- wykopy i zasypki dla 8 obiektów mostowych (łącznie ok. 48tys m3)

- mury oporowe w technologii Maccaferri o powierzchni łącznej 1300m2

BUDOWA DROGI LISZYNO - WYKOWO (roboty brukarskie)

BUDOWA DROGI S8 (Wiśniewo - Mężenin) - kanalizacja deszczowa GRP i PP

 2014/2015

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w ZDUNACH

- sieci grawitacyjne 4945mb

- sieci tłoczne 4082mb

- przewierty 264mb

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej

ROZDZIAŁ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W PŁOCKU (sieci GRP oraz komory przewiertowe)

BUDOWA WIADUKTU W CIĄGU DK92 w Kutnie (roboty ziemne, brukarskie i humusowanie)

 2013/2014

BUDOWA AUTOSTRADY A1 Kowal - Brzezie

- wykopy i nasypy dla 11 obiektów mostowych (łącznie ok. 30tys m3)

- umocnienia stożków obiektów mostowych trylinką (łącznie ok. 5050m2)

 2012/2013

BUDOWA KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

- rury Wipro DN600 416,5mb

- sieci PCV wraz z przyłączami 910mb

- rozbiórki i odtworzenie nawierzchni bitumicznych

BUDOWA AUTOSTRADY A1 (odc. Sójki - Kowal)

- wykopy i zasypki dla 6 obiektów mostowych (łącznie ok. 18,8tys. m3)

- drogi technologiczne z płyt ażurowych 4570m2

- umocnienie skarp płytami ażurowymi 3400m2

BUDOWA AUTOSTRADY A1 (odc. Piątek - Kutno)

- wykopy i zasypki dla 16 obiektów mostowych (łącznie ok. 141 tys. m3)

- zbrojenie gruntu geosiatką 155 tys. m2

- umocnienie skarp gabionami 3250m2